Top תביעה קטנה תאונות רכב Secrets

לוּ היה ממש בגרסת הנהג בכתב ההגנה, היו הנזקים בחלק האחורי של המשאית ובחזית המכונית.תביעת פיצויים בגין נזק רכוש בעקבות חדירת מים כתוצאה מפיצוצי צנרת עירוניתהאמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ול

read more